Center for Demokratisk Facilitering (CEDE) understøtter det danske demokratiske fundament.

 

Vi har fokus på den fortsatte udvikling af demokratiet - et tidssvarende demokrati er en væsentlig forudsætning for den fortsatte folkelige opbakning, der er demokratiets grundsten.

 

CEDE skaber debat, laver arrangementer og gennemfører projekter med henblik på at styrke det folkelige engagement i vores demokrati.

 

CEDE er partipolitisk uafhængig.

Det danske demokratiske fundament er baseret på en balance, hvori bl.a. følgende indgår:

  • liberalisme
  • retsstat
  • sociale rettigheder og pligter

    ​​​

Elementerne og sammenhængen mellem dem kan være svær at gennemskue. Har vi skabt et teknokrati, hvor vi overlader alle beslutninger til eksperter? 

 

Sociale medier som f.eks. Facebook præger mediebilledet. Ønsker vi et emojikrati, hvor vigtige beslutninger baseres på følelser?

 

CEDE stiller spørgsmålet - fungerer vores demokrati?